Nieraandoeningen

Bij een nieraandoening is er een verandering in de bouw of werking van de nier. De nier is een ingewikkeld werkend orgaan waar (relatief) gemakkelijk een stoornis kan optreden. Ontsteking, beschadiging, een tumor of een schadelijke bijwerking van bepaalde geneesmiddelen kunnen alle een aandoening van de nier veroorzaken.
 

Wat zijn de symptomen van nieraandoeningen?

Er zijn een aantal symptomen die veroorzaakt kunnen worden door nierproblemen. Dit zijn:

 

 • Vochtophoping
 • Abnormale urine (sterke geur of afwijkende kleur)
 • Pijn in de nierstreek
 • Veel en vaak moeten plassen
 • Hoge bloeddruk


Deze klachten worden, zeker in combinatie met elkaar, bijna altijd veroorzaakt door nierproblemen.

 

Hoe ontstaat nierschade?

Chronische nierschade ontstaat meestal door hoge bloeddruk, diabetes of chronische verzuring. Nierschade kan ook ontstaan door nierziekten zoals cystenieren, en andere ziekten zoals nierbekkenontsteking. Bij 10% tot 20% van de mensen met chronische nierschade is de oorzaak onbekend.
Een arts kan via urine- en bloedonderzoek nagaan of je nieren goed werken. Vaak wordt nierschade pas laat opgemerkt, en dat is zonde. Je loopt dan onnodig veel kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten.

 

Nieraandoeningen en verzuring

Diverse nieraandoeningen vinden hun oorsprong in een verstoord zuur-base evenwicht. Er wordt steeds meer bewijs gevonden dat verzuring niet alleen een oorzaak is van chronische nierziekte maar hier actief aan bijdraagt. Chronische nierziekte kan worden vertraagt door verzuring tegen te gaan oftewel actief te gaan ontzuren.

 

Adviezen bij nieraandoeningen

Als je last hebt van één of meer van de klachten die met nierproblemen geassocieerd wordt, is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Die kan op basis van jouw informatie en eventuele aanvullende testen zorgen voor een doorverwijzing naar een specialist. Dit kan een uroloog, een nefroloog of een internist zijn. 
 

Daarnaast zijn er dingen die je zelf kunt doen om (de kans op) nierproblemen te verkleinen. Denk hierbij aan:

 

 • stoppen met roken
 • op een gezond gewicht blijven
 • actief ontzuren
 • voldoende bewegen
 • basische voeding nemen
 • weinig alcohol drinken
 • zo min mogelijk zout gebruiken

 

Zelf verzuring van het lichaam aanpakken?

Verzuring is een belangrijke oorzaak van verschillende nieraandoeningen die u gemakkelijk zelf kunt tegengaan. Om dit te doen is het noodzakelijk om het lichaam te ontzuren. Dit doet u door enerzijds te letten op verzurende factoren en deze te beperken, en anderzijds door de juiste voeding en supplementen te nemen om zuren uit het lichaam te verwijderen.

 

 

Behandeling bij nieraandoeningen

Bij nieren die blijvend minder goed functioneren, richt de behandeling zich op behoud van de nierfunctie en op het voorkomen van complicaties. Als de nierfunctie steeds verder achteruit gaat, is het doel van de behandeling om dat proces te vertragen.

Om de nierfunctie zo lang mogelijk te behouden, moet worden gezorgd voor een goede bloeddruk. Dat kan door minder zout te gebruiken en door medicijnen.
Daarnaast moet eiwitverlies in de urine worden tegengegaan. Ook dat gebeurt met medicijnen.
Indien mogelijk zal ook de ziekte die de nierproblemen veroorzaakt, worden behandeld.

 

Wetenschappelijk onderzoek naar nieraandoeningen

 

Doe de Verzuringstest

Verzuring speelt een belangrijke rol bij verschillende ziekten. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

Start de test >>>