Chronisch verzuring tast botten aan!

BottenVerzuring

Verzuring is een van de meest voorkomende zuur-base aandoeningen. Bot bestaat voornamelijk uit basische mineralen en vormt daarmee een belangrijke buffer om verzuring van het lichaam op te vangen. Zure stoffen tasten mineralen zoals calcium en fosfaten in het bot aan. Hoog tijd om de consequenties hiervan op een levend lichaam eens nader te bekijken.

 

Het onderzoek

Om het effect van verzuring op de botten te meten, dienden onderzoekers aan ratten de verzurende stof NH4CI (ammoniumchloride) dagelijks toe. Na 10 weken scanden en analyseerden zij de botstructuur van de ratten. 

 

Wat hebben ze gevonden

De ammoniumchloride verlaagde de pH-waarde van het bloed van de ratten dusdanig dat we kunnen spreken van chronische verzuring. Verzuring leidt vervolgens tot een significante afname van de botmassa en botdikte. Na tien weken waren mineralen met 20% afgenomen, de botdikte met ruim 30%. Verzuring berooft de botten dus van essentiële mineralen en tast de structuur en sterkte aan.

 

Wat kunnen we hiermee doen?

Hoewel in dit onderzoek ratten het onderwerp zijn in plaats van mensen, zijn de conclusies bijzonder waardevol. Verzuring heeft een direct en hevig effect op botten. Mensen die last hebben van osteoporose of andere botaandoeningen hebben er dus veel baat bij om verzuring van het lichaam tegen te gaan. 

 

Bron: Effect of chronic metabolic acidosis on bone density and bone architecture in vivo in rats

 

Lees meer bijzonder onderzoek >>>

Doe de Verzuringstest

Verzuring speelt een belangrijke rol bij verschillende ziekten. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

Start de test >>>