De invloed van purine op jichtaanvallen

PurineVoeding

Naar de gewrichtsziekte jicht is al veel onderzoek gedaan. Het aantal patiënten met deze aandoening blijft toenemen. Ondanks medicatie hebben veel patiënten last van jichtaanvallen. Onderzoekers aan de Boston University School of Medicine onderzochten de invloed van de stof purine op deze aandoening. Purine komt met name voor in dierlijk voedsel.

 

Het onderzoek

Aan het onderzoek deden 633 mensen mee met jicht. De gemiddelde leeftijd van deze doelgroep was 54 jaar. De patiënten noteerden de hoeveelheid en de soort voeding die ze dagelijks gebruikten. Uit de antwoorden bleek de hoeveelheid purine die zij dagelijks innamen door dit te koppelen aan de producten. Hiermee kregen de onderzoekers een goed beeld van de hoeveelheid purine die elk individu dagelijks binnen innam.

 

De resultaten

Alle deelnemers inventariseerden na een jaar het aantal jichtaanvallen dat zij ondervonden. In totaal waren dit 1247 incidenten. Daarna legden de onderzoekers het verband vast tussen de invloed van purine op het aantal jichtaanvallen. Hieruit bleek dat patiënten die meer purinerijke voeding aten, met name uit dierlijke producten, meer jichtaanvallen kregen. Zij constateerden dat purine uit dierlijke producten de kans op een jichtaanval verhoogt met 500%. Deze bevinden waren onafhankelijk van de medicatie, geslacht of leeftijd.

 

Wat betekent dit voor u?

Voor het eerst toonden onderzoekers de relatie aan tussen purinerijke voeding en een hoger aantal aanvallen van jicht bij patiënten. Zij concluderen dat urinezuur verlagende middelen zeker effectief kunnen zijn bij het bestrijden van jicht. De patiënt moet deze middelen wel altijd combineren met een purinearm dieet. Daarnaast is er een opmerkelijk verschil tussen purine uit dierlijke voeding en purine uit plantaardig voedsel. Dierlijke purine’s hebben volgens de wetenschappers een veel hogere risicofactor dan purine’s uit planten. Kortom, een vegetarische maaltijd zo nu en dan doet alleen maar goed.

 

Lees meer onderzoek >>>

Doe de Verzuringstest

Verzuring speelt een belangrijke rol bij verschillende ziekten. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

Start de test >>>