De rol van leeftijd, dieet en medicatie bij diverse ziekten

De afgelopen decennia is het gemiddelde urinezuur niveau en daarmee de verzuring van de bevolking gestegen. Een van de gevolgen is de verdubbeling van het aantal jicht patiënten. De toenemende verzuring heeft verschillende oorzaken. De westerse leefstijl, obesitas en het gebruik van verzurende medicatie zoals aspirine en plaspillen spelen allemaal een rol. Er lijkt sprake van een trend met als gevolg verschillende ziektebeelden.

 

Het onderzoek

Er bestaat al een grote hoeveelheid informatie en wetenschappelijke literatuur over het onderwerp verzuring. Onderzoekers combineerden zo veel mogelijke bestaande kennis en factoren die verzuring blijken te veroorzaken. Men kan denken aan leefstijl, gebruik van medicatie en demografische kenmerken. De invloed van suiker op verzuring was daarbij ook belangrijk.

 

De toename

Het eerste opvallende resultaat is dat de verzuring toeneemt. Bij ruim een derde van de bevolking in Amerika is de zuurgraad ten tijde van dit onderzoek (2015) te hoog. Daarnaast vonden wetenschappers bewijs dat verzuring vooral bij vrouwen toeneemt naarmate ze ouder worden. Leeftijd blijkt een belangrijke factor voor verzuring.

 

Dieet is de tweede aspect dat vooral op de korte termijn verzuring beïnvloedt. Mensen met een Westers dieet bestaande uit veel vlees en vis hadden een hogere graad van verzuring dan mensen met een purinearm dieet. Het drinken van alcohol zoals bier heeft ook een negatieve invloed op verzuring.  

 

De derde reden voor verzuring die onderzoekers vonden is het gebruik van medicatie. Veel medicatie heeft een verzurende werking, met name plaspillen en hormoon therapieën.  

 

Wat betekent dit voor ons?

Dankzij dit onderzoek hebben we meer kennis van de factoren die ons lichaam verzuren. Deze kunnen we vermijden of beperken. Door verzuring te voorkomen en het lichaam actief te gaan ontzuren verlagen we de kans op een groot aantal aandoeningen en leven we gezonder.

 

Bron: The Epidemiology of Uric Acid and Fructose

 

Lees meer onderzoek >>>

Doe de Verzuringstest

Verzuring speelt een belangrijke rol bij verschillende ziekten. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

Start de test >>>