De rol van natriumbicarbonaat bij chronische nierziekte door verzuring

Natriubicarbonaatpillen

Onderzoeken tonen aan dat verzuring een belangrijke oorzaak is van jicht, artrose en reuma. Als vervolg hierop onderzochten wetenschappers dit ook in het beginstadium van chronische nierziekte.  De effecten van de behandeling met natriumbicarbonaat kwamen daarbij ook aan bod. Dit blijkt gelukkig vrij eenvoudig.

 

Bicarbonaat

Sinds 1990 is de norm dat tijdens de behandeling van chronische nierziekte het bicarbonaat niveau in het lichaam op >22 mmol/L moet blijven. Een te laag bicarbonaat niveau leidt tot ontsteking, intolerantie voor glucose en hartproblemen.

 

Alkalische (basische) therapie tegen verzuring

Dr. Nath onderzocht in zijn studie de positieve effecten van alkalische therapieën, met natriumbicarbonaat, bij nierziekten. Diverse andere onderzoekers toonden het verband aan tussen verzuring en de vertraging van chronische nierziekten. In de afgelopen jaren waren er verschillende studies gericht op het toedienen van natriumbicarbonaat bij patiënten met chronische nierziekte. Ook het gebruik van andere basische voedingstoffen zoals groenten en fruit kwamen daarbij aan bod. Zelfs een minimale concentratie zou de voortgang van chronische nierziekte vertragen.

 

Natriumbicarbonaat tegen verzuurde spieren

Dr. Abramowitz gaat in zijn artikel verder in op het belang van ontzuren en de invloed van natriumbicarbonaat. In deze studie concludeert hij dat het gebruik van natriumbicarbonaat zorgt voor een verminderde afscheiding van zuren door de spieren. Hij bevestigt hiermee de resultaten van eerdere studies die een verbetering in het herstel van de spieren bij inspanning aantonen.

 

Conclusie

Verzuring tegengegaan met natriumbicarbonaat is bijzonder effectief. Om verder onderzoek te kunnen doen, verzoeken wetenschappers de gemeenschap om steun. Meer studie naar dit onderwerp is noodzakelijk en de farmaceutische industrie zal dit vanwege de lage potentiële opbrengst nooit doen.

 

Bron: The Role of Bicarbonate in CKD: Evidence Bulks Up

 

Meer informatie over natriumbicarbonaat.

Doe de Verzuringstest

Verzuring speelt een belangrijke rol bij verschillende ziekten. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

Start de test >>>