Natriumbicarbonaat tegen verzuring en voor een beter uithoudingsvermogen

NatriumbicarbonaatUithoudingsvermogen

Verzuring van het lichaam ontstaat op verschillende manieren. Lichamelijke inspanning of sport zorgt er ook voor dat er zuren vrijkomen die dit in de hand werken. De dagelijkse inname van natriumbicarbonaat verhoogt de basische buffer van het lichaam, waardoor er minder kans is op verzuring. Voor veel sporters is deze stof daarom onderdeel van hun dagelijkse dieet.

 

Het onderzoek

In de studie naar de effectiviteit van natriumbicarbonaat verdeelden de onderzoekers 10 sporters in twee groepen. De ene groep kreeg basische tabletten met natriumbicarbonaat (NaCO3) en de andere een placebo. De deelnemers in de experimentele groep kregen gedurende enkele weken dagelijks een natriumbicarbonaat supplement. Beide groepen werden vervolgens op een fiets gezet om hun uithoudingsvermogen te toetsen. Na de test volgde de analyse van de resultaten, pH waarde van het bloed en het bicarbonaat niveau.

 

Significant verschil

De onderzoekers zagen in de groep, die basische tabletten kregen toegediend, een significante verhoging van de pH waarde in hun bloed en een hoger bicarbonaatniveau. Daarnaast kon deze groep langer en beter presteren. De conclusie is dat een hogere basische cel buffer leidt tot betere prestaties en een hogere pH waarde. Langdurig gebruik had geen bijwerkingen tot gevolg.

 

Wat betekent dit voor u?

Het onderzoek toont aan dat natriumbicarbonaat niet alleen de verzuring tegengaat maar ook veilig is voor dagelijks gebruik. De basische tabletten moeten wel zijn voorzien van een coating. De onderzoekers concluderen dat de bicarbonaat buffer verzuring effectief tegengaat en hiermee ook het uithoudingsvermogen verbetert. 

 

Bron: Multiday acute sodium bicarbonate intake improves endurance capacity and reduces acidosis in men

 

Meer informatie over natriumbicarbonaat

Doe de Verzuringstest

Verzuring speelt een belangrijke rol bij verschillende ziekten. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

Start de test >>>