Strategie voor het genezen van jicht

JichtVoeten

Medisch onderzoekers in het vakgebied reumatologie onderzochten het effect van urinezuur verlagende middelen op de ziekte jicht. Het bleek dat deze middelen op de lange termijn zorgden voor het oplossen van urinezuur kristallen. De testgroep had na 3 tot 33 maanden geen last meer van jichtaanvallen. 

 

Jichtaanvallen

Alvorens een patiënt een jichtaanval ervaart, er is al vaak maanden of zelfs jaren sprake van afzetting van urinezuur kristallen in het lichaam. Dit gebeurt vaak ongemerkt. De soms zichtbare knobbels (tophi) op het lichaam komen ook pas in een later stadium tevoorschijn. Bij veel patiënten zijn de tophi nooit zichtbaar zonder MRI of CT scan.   

 

Urinezuur niveau

Uit de onderzoeken blijkt dat de oorzaak van jicht een ophoping is van urinezuur in het lichaam. De logische behandeling is dan ook het verlagen van het urinezuur niveau. Zodra de kristallen oplossen en geen nieuwe kristallen kunnen vormen is men genezen van jicht. Om dit te bereiken moet de patiënt actief het urinezuur niveau in het lichaam gaan verlagen naar het punt dat geen kristallisatie plaatsvindt. De British Society of Rheumatology (BSR) stelt dit niveau vast op 5mg/dl.  

Door het gebruik van urinezuur verlagende middelen pasten 18 patiënten het gemiddelde urinezuur niveau in hun lichaam aan van 9.2 mg/dl naar 4.8 mg/dl. Na 33 maanden waren er zelfs geen kristallen meer aanwezig en alle 18 patiënten vrij van jicht. 

 

Patiënten informeren

Uit dit verhaal blijkt hoe belangrijk het is dat mensen die lijden aan deze ziekte hiervan op de hoogte zijn. Het volgen van een urinezuur verlagende therapie leidt tot vermindering van de klachten. Patiënten moeten ook weten dat een aanpassing van hun leefstijl, met name het dieet, essentieel is voor een structurele oplossing.

 

Conclusie

Patiënten kunnen genezen van jicht door het niveau van urinezuur in hun lichaam te verlagen tot onder de 5mg/dl. Reeds aanwezige kristallen lossen op en er kunnen zich geen nieuwe urinezuur kristallen vormen. De onderzoekers concluderen dat een zo laag mogelijk urinezuurniveau de eerste paar jaar de meest effectieve methode is om jicht te genezen en dat patiënten hiervan op de hoogte moeten zijn.

Bron: Treating to target: a strategy to cure gout (Oxford University Press on behalf of the British Society for Rheumatology.)

 

Lees meer over jicht en verzuring >>>

Doe de Verzuringstest

Verzuring speelt een belangrijke rol bij verschillende ziekten. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

Start de test >>>