Urinezuur als veroorzaker van ziekten

UrinezuurInBloed

Urinezuur is een organisch zuur en afvalstof van het lichaam. Het is een product van onder andere de verwerking van purinerijke voeding, maar ook zogenaamde oxidatieve stress kan urinezuur creëren. Het is een vrij krachtig zuur en het blijkt in veel gevallen een veroorzaker van allerlei ziekten.

 

Urinezuur en jicht

Jicht is reumatische en zeer pijnlijke aandoening en een direct gevolg van te veel urinezuur. Het lichaam zet een teveel aan urinezuur om in kristallen, die neerslaan in de gewrichten. De productie van urinezuur is in dat geval groter dan de hoeveelheid die het lichaam kan afvoeren, waardoor er een onbalans ontstaat. 

 

Urinezuur en oxidatieve stress

Oxidatieve stress is een mooi woord voor bepaalde reacties in de cellen. Als bijproduct van de verbranding van suiker ontstaan reactieve moleculen. Deze moleculen kunnen delen van de cel beschadigen en het gevolg is afbraak van de cellen. Ook het DNA kan hierdoor beschadigen. De gevolgen van oxidatieve stress zijn mede verantwoordelijk voor het verouderingsproces. Urinezuur verergert volgens verschillende onderzoeken dit proces al weten wetenschappers nog niet precies hoe.

 

Verzuring en hart- en vaatziekten

Oxidatieve stress leidt niet alleen tot veroudering maar ook tot hart –en vaatziekten. Er is daarnaast een sterke samenhang tussen extreme verzuring en hartfalen. Uit Fins onderzoek bleek dat er aanzienlijk meer overlijdensgevallen waren bij mensen met een verhoogde zuurgraad van het lichaam. Verschillende onderzoeken hebben in de afgelopen decennia bewezen dat verzuring en hartproblemen samen gaan.

 

Verzuring en hoge bloeddruk

In veel klinische studies naar hypertensie, oftewel hoge bloeddruk, blijkt verzuring de belangrijkste oorzaak. Een onderzoek naar urinezuur verlagende medicatie concludeerde dat het verlagen van het urinezuur niveau in het lichaam samen gaat met een verlaging van de bloeddruk. Onderzoeken in verschillende landen hadden dezelfde resultaten. Verzuring leidt tot een hogere bloeddruk. 

 

Conclusie

Er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen dat verzuring deels diverse ernstige ziekten veroorzaakt. De overweldigende hoeveelheid bewijs in de medische wereld over de rol van urinezuur en verzuring geeft aan dat dit een groot probleem is. 

 

Bron: Uric acid as one of the important factors in multifactorial disorders – facts and controversies

 

Lees meer onderzoek >>>

Doe de Verzuringstest

Verzuring speelt een belangrijke rol bij verschillende ziekten. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

Start de test >>>