Urinezuur neutraliseren met basische voeding

Urinezuur Tester

Toenemende verzuring van het lichaam is de oorzaak van jicht, hoge bloeddruk, nierziekten en hart- en vaatziekten. Hoewel er meerdere zure afvalstoffen in het lichaam zijn blijkt urinezuur de grootste veroorzaker. Het is daarom belangrijk om urinezuur voldoende uit te scheiden. Onderzoekers bekeken in hoeverre het mogelijk is meer urinezuur uit te scheiden met een ontzurend (basisch) dieet. 

 

Het onderzoek

Gedurende 5 dagen kregen 25 gezonde vrouwen een gecontroleerd dieet. De helft kreeg een basisch dieet (alkalische voeding) bestaande uit veel fruit en groente terwijl de andere helft veel proteïne en vlees kreeg voorgeschoteld (verzurende voeding). Naast andere variabelen maten de onderzoekers iedere dag de pH-waarde van de urine om de zuur-base balans te bepalen.

 

Wat hebben ze gevonden?

Bij het basisch dieet bleef na drie dagen de pH-waarde op een constant niveau van 6.5. Het verzurende dieet zorgde voor een pH van 5.9. De overige variabelen bleven constant. De onderzoekers concludeerden dat een basisch dieet zorgt voor een verbeterde afvoer van urinezuur en daarmee een vermindering van verzuring van het lichaam.

 

Wat betekent dit voor u?

Dit onderzoek is voor ons bijzonder waardevol, omdat we door het eten van basische voeding de invloed van urinezuur kunnen beperken. Door het lichaam basisch te houden en onze pH-waarde regelmatig te meten hebben we controle over onze zuurgraad en daarmee onze gezondheid. 

 

Bron: Urine alkalization facilitates uric acid excretion

 

Meer onderzoek

Doe de Verzuringstest

Verzuring speelt een belangrijke rol bij verschillende ziekten. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

Start de test >>>